Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Série > Drakhon > svazek 11
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© HJB Verlag
Série:Drakhon, svazek 11
Název:Poplach - Grakové
(Grako-Alarm)
Autoři:Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad Shepherd
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -

Ren Dhark objevil v archivu Saltů vysvětlení pro fenomén, který ohrožuje existenci domovské Mléčné dráhy i galaxie Drakhon, jež zřejmě pochází z jiného vesmíru: Asi před tisíci lety vedli Tajemní vražedný obranný boj proti hmyzí rase Graků. Ti ukořistili od Tajemných velké množství prstencových lodí, kterými na ně vyvinuli obrovský tlak.

Tajemní však akceptovali boj, který jim byl vnucen, a odrazili Graky zpět. Saltové je aktivně podporovali. Tento národ pocházel ze Země a byl výsledkem záměrné biologické manipulace ze strany Tajemných.

Tváří v tvář hrozící porážce se Grakové uchýlili k biologické válce a vyvinuli mor, který téměř vyhladil „Vysoké“ – jak Tajemné nazývali Saltové.

Když se Tajemným konečně podařilo mor porazit, přeživší neznali slitování. Podnikli masivní ničivou kampaň proti Grakům, kterým se podařilo uniknout pouze kolektivním úprkem do hyperprostorové bubliny. Z této nedobytné pevnosti bombardovali Mléčnou dráhu tvrdým zářením, aby definitivně zničili Tajemné a jejich pomocné rasy.

Tajemní reagovali manipulací s obří černou dírou ve středu Mléčné dráhy. Zvětšili její hmotnost a učinili ji tak silnou, že pohlcovala záření Graků a vytrhla jejich poslední baštu zpět z hyperprostoru do normálního vesmíru. Porážka Graků, která nyní následovala, byla zničující, poslední hmyzí bojovníci uprchli do hlubin vesmíru.

Tajemní si však příliš pozdě uvědomili, že manipulace s černou super dírou (ČSD) je nevratná a má dalekosáhlé důsledky. Gigantické gravitační síly překonaly bariéry mezi dimenzemi a jednu celou galaxii z jiného vesmíru vytrhly do našeho: Drakhon.

Když si Tajemní uvědomili, že Mléčná dráha je odsouzena k zániku, opustili tento hvězdný ostrov a odletěli neznámo kam. Ty, které stvořili – Salty –, hanebně opustili.

Zanechali jim však naváděcí paprsek, s jehož pomocí mohli podnikat výpravy k předpokládanému místu vstupu cizí galaxie do našeho vesmíru. Drakhon se dlouho pohyboval mezi svým a naším vesmírem a zjevoval se takříkajíc po částech. Teprve v roce 1805 pozemského času se galaxie definitivně manifestovala v naší dimenzi.

To však byla jen první fáze katastrofy. Uměle změněná ČSD totiž začala nabíjet galaktická napěťová pole Mléčné dráhy a Drakhonu opačnými směry. V důsledku toho Drakhon uskutečnil několik kratších transicí směrem k Mléčné dráze. Poslední z nich způsobila galaktickou katastrofu – energetický výron z hyperprostoru, který národům v Mléčné dráze způsobil tolik utrpení a katastrof.

A i to byla jen předehra. Vše totiž nasvědčuje tomu, že Drakhon při příští transici skočí do středu Mléčné dráhy. Hrozí tak zánik dvou galaxií – pokud se Terrancům a jejich spojencům nepodaří něco, co se nepodařilo ani Tajemným. Důležitou roli v tom hrají Rahimové, jejichž parasíly převyšují i síly Crekkerů.

Ve stejné době se komando Černé gardy snaží získat další informace o Grakách, o nemilosrdném nepříteli...