Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Série > Drakhon > svazek 12
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© HJB Verlag
Série:Drakhon, svazek 12
Název:Pomocník z temnot
(Helfer aus dem Dunkel)
Autoři:Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -

Ren Dhark našel v archivu Saltů vysvětlení jevu, který ohrožuje existenci domovské Mléčné dráhy i galaxie Drakhon, která zřejmě pochází z jiného universa: před asi tisíci lety vedli Tajemní vražedný obranný boj proti insektoidní rase Graků. Ti ukořistili od Tajemných velké množství prstencových lodí, čímž na ně vyvíjeli enormní tlak.

Tajemní však přijali boj, který jim byl vnucen, a odrazili Graky zpět. Saltové je aktivně podporovali. Tento národ pocházel ze Země a byl výsledkem záměrné biologické manipulace ze strany Tajemných.

Tváří v tvář hrozící porážce se Grakové obrátili k biologické válce a vyvinuli mor, který téměř vyhladil „Vysoké“ – jak Tajemné nazývali Saltové.

Když se Tajemným konečně podařilo mor porazit, přeživší neznali slitování. Spustili masivní ničivou kampaň proti Grakům, kterým se podařilo uniknout pouze kolektivním stažením do hyperprostorové bubliny. Z této nedobytné pevnosti bombardovali Mléčnou dráhu tvrdým zářením, aby definitivně zničili Tajemné a jejich pomocné rasy.

Tajemní zareagovali manipulací s gigantickou černou dírou ve středu Mléčné dráhy. Zvětšili její masu a učinili ji tak silnou, že pohlcovala záření Graků a vytrhla jejich poslední baštu zpět z hyperprostoru do normálního vesmíru. Porážka Graků, která nyní následovala, byla zničující, poslední hmyzí bojovníci uprchli do hlubin vesmíru.

Tajemní si však příliš pozdě uvědomili, že manipulace s černou super dírou (ČSD) je nevratná a má dalekosáhlé důsledky. Gigantické gravitační síly překonaly bariéry mezi dimenzemi a vytrhly celou galaxii z jiného vesmíru do našeho: Drakhon.

Když si Tajemní uvědomili, že Mléčná dráha je odsouzena k záhubě, opustili tento hvězdný ostrov a odletěli – neznámo kam. Svoje stvoření, Salty, hanebně opustili.

Zanechali jim však naváděcí paprsek, s jehož pomocí mohli podniknout výpravu k předpokládanému místu vstupu cizí galaxie do našeho vesmíru. Drakhon se dlouho pohyboval mezi svým a naším vesmírem a vynořoval se takříkajíc po částech. Teprve v roce 1805 pozemského času se galaxie definitivně manifestovala v naší dimenzi.

To však byla jen první fáze katastrofy. Uměle změněná ČSD totiž nabíjela galaktická napěťová pole Mléčné dráhy a Drakhonu opačnými náboji. V důsledku toho Drakhon uskutečnil několik kratších transicí směrem k Mléčné dráze. Poslední z nich způsobila galaktickou katastrofu – energetický výron z hyperprostoru, který přinesl národům v Mléčné dráze tolik utrpení a katastrof.

A i to ale byla jen předehra. Vše totiž nasvědčuje tomu, že Drakhon při příští transici skočí do středu Mléčné dráhy. Pokud chtějí lidé přežít, budou muset dokázat něco, co se nepodařilo ani Tajemným: zvrátit zmanipulovanou degenerovanou černou dírou. První experiment se podařil díky novým vesmírným lodím z tofiritu a pomoci Rahimů, nejvyspělejšího národa galaxie Drakhon, kteří jsou obdařeni obrovskými paraschopnostmi. Spása se již nezdá být zcela vyloučena. Ren Dhark s novou nadějí slaví třicáté narozeniny – právě v tu chvíli zaútočí na Terru Grakové!