Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Slovník > Národy > G'Loornové
hledat
G'Loornové
G'Loornové
© HJB Verlag

Insektoidní národ symbioticky propojený s rostlinami, žijící v oblasti centra galaxie ve Quiet Zone.

G'Loornové jsou považováni za pojídače duší: utrpení jiných inteligencí je pro ně životně důležité, proto jej na jedné straně přímo (telepaticky?) vstřebávají, na druhé straně jej shromažďují ve speciálních skladištích, odkud jej v případě potřeby čerpají.

Historie

Asi před milionem let chtěli G'Loornové opustit Mléčnou dráhu. V rámci experimentu s červími dírami vytvořili kolem velké černé díry ve středu galaxie chronosféru. Kvůli poruše došlo k časovému posunu, který způsobil, že se G'Loornové opět dostanou na galaktické jeviště až kolem roku 1550. Kvůli této dislokaci zmutovali v empatické požírače duší.

K prvnímu kontaktu s Terranci dochází v květnu 2051, kdy na Zemi zaútočí několik vřetenových lodí G'Loornů.

V květnu 2052 G'Loornové unesou CAL a předají Renu Dharkovi údaje pro konstrukci encefalo komutátoru. Cílem je navrácení Terranců, které Gianti uvrhli do letargie, do původního stavu protože jejich emoce nejsou pro G'Loorny "příjemné".

Po zhroucení chronosféry zmizí z Mléčné dráhy hrozba G'Loornů.

Zdroje

KC 6 KC 7 KC 8