Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Slovník > Národy > Roboni
hledat

Jako Roboni jsou označováni přibližně tři miliony lidí, které Gianti unesli mimo jiné na planetu Robon a usadili je tam.

Dokonce i po ozáření encefalo komutátorem, který u pozemských lidí zruší uměle vyvolaný syndrom letargičnosti, se Roboni drží stranou. Díky své zvýšené vnímavosti a schopnosti rychleji reagovat jsou v létě roku 2052 stále častěji využíváni pro organizační práci na zdevastované Zemi. Skupina neznámé velikosti nebyla "přepnuta" a provádí pirátské operace proti terranským lodím.

Roboni dokáží okamžitě rozpoznat normální lidi a odlišit je od ostatních svých druhů; jedinou známou výjimkou je agent GBO Jos Aachten van Haag.

Historie

Na podzim roku 2052 začíná u zpět přepnutých Robonů zrychlený proces stárnutí.

V lednu 2053 je zjištěno, že Roboni jsou produktem experimentu CALU, který měl vytvořit inteligentní bytosti životaschopné v nestabilním magnetickém poli galaxie.

V červnu 2056 umírají v důsledku zrychleného procesu stárnutí poslední zpět přepnutí Roboni na planetě Terra.

Roboni, kteří nebyli přepnuti, pod vedením Allona Sawalla a Scholfa pokračují v boji proti Terranům. Říkají si Opravdové lidstvo. Přestože tvrdošíjně popírají, že by kdy žili jinde než na Robonu nebo na některém z dalších světů, kam byli odváženi, vysoce postavení lidé jako Sawall a Scholf si jsou těchto souvislostí dobře vědomi. Roboni se považují - ne zcela bezdůvodně - za nový druh na vyšší evoluční úrovni než terranský Homo sapiens.

Když je v květnu 2057 aktivován globální ochranný štít kolem Terry, je přibližně šest tisíc Robonů ze Scholfovy skupiny odříznuto od svých druhů pod vedením Sawalla.

V průběhu následujícího roku a půl opakovaně utrpí ztráty při svých teroristických akcích, až si nakonec 13. září 2058 posledních 2200 Robonů vynutí odlet na lodi OBERTH. OBERTH se vydává hledat poslední Opravdové lidi, kteří odletěli neznámo kam s Allonem Sawallem. Předpokládá se, že na Terře poté už žádní Roboni nezůstali.

Zdroje: KC 4, KC 5, KC 8, KC 10; SB 13