Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Slovník > Planety > Terra
hledat
Astronomická data:
Soustava:Sluneční soustava
Průměr:12756 km
Doba rotace:24 hodin
Doba oběhu:365.25 dne
Gravitace:1.0g
Průměrná teplota:13.8 °C
Pořadí od hvězdy:3
Počet měsíců:1
Obyvatelé planety:
Pozemšťané
Měsíce planety:
Luna

Terra, neboli Země, je třetí planeta Slunce. Hlavní svět terranské sféry vlivu.

Počet obyvatel v roce 2058: přibližně 28 miliard.

Historie

Moderní terranské dějiny začínají v roce 2010 třemi postupnými procesy: ustavením federální světovlády, zrušením starých národních hranic a zavedením celoplanetárního úředního jazyka (Angloter). Rozsáhlé pozemkové reformy rozdělují bývalé národní státy na kulturně odlišné zóny a regiony (viz Afrika).

Tyto přechody neprobíhají hladce: Například až v roce 2035 povstane baskický region proti světovládě. Zhruba čtyřicet let koordinuje světovláda úsilí o zvládnutí přelidnění a produkce potravin. Využívají se zdroje solárních planet.

Od roku 2020 dochází k nesmělým pokusům o kolonizaci extrasolárních nebeských těles a ke skromné výměně zboží, a to i v důsledku rostoucího kolísání magnetického pole.

Od roku 2020 jsou provozovány nadsvětelné lety vesmírem (do roku 2051 s pomocí pohonu časového skoku, od roku 2052 s transičním pohonem giantského nebo worgunského původu; o dalších nadsvětelných pohonech viz též hvězdné sání).

2051

Roky 2051 až 2058 představují sled invazí (první je invaze Giantů), útlaku a ozbrojených konfliktů s mimozemšťany.

2057

Po Bílém záblesku v listopadu 2057 disponuje Terra stále ještě 546 S-křižníky a také 823 ukořistěnými loděmi Giantů. Terranskou vlastní produkcí jsou Iko-lodě a To-prstencové lodě.

Počet lidí, kteří nežijí na samotné Terře, však až do roku 2057 nepřekročí milionovou hranici (viz Terranské koloniální planety). Po invazi Giantů, objevu artefaktů Tajemných, kontaktech s cizími národy, příchodu hrozby Graků a dostupnosti lodí s větší kapacitou je na konci roku 2057 zahájen plán kolonizace a evakuace; mezi hlavní alternativní planety patří Babylon a Blue Star. Hromadný transport kolonistů však vyvolává stále větší nepokoje; ke stupňování napětí přispívají i agitace Robonů. Těch několik málo osob, kteří mají přehled o mezihvězdných a dokonce mezigalaktických zápletkách, do nichž se Terrani stále více zamotávají, se navzdory tomu, že zastávají vysoké vládní funkce, na Zemi příliš často nevyskytují, takže si běžná populace nedokáže vybudovat velkou důvěru v nově vytvořenou hvězdnou administrativu. Na konci padesátých let 21. století se zdá být pochybné, že jednota ustavená v roce 2010 přežije rostoucí napětí.

Zdroje: KC 1; SB 5