Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Slovník > Národy > Sekuové
hledat

Inteligentní obyvatelé planety Onda v Ornu.

Vzhled

Obojživelní tvorové připomínající pozemské tuleně nebo kapustňáky. Mají žábry i plíce. Ruce a krátké nohy mohou schovávat do záhybů kůže, aby nebránili v plavání.

Vlastnosti

Výborní a mrštní plavci, ale dobře se cítili i na souši.

Osídlení

V moři si začali stavět vesnice s domky připevněnými na velkých kostích zaražených do bahna, které jsou obehnány ochrannými sítěmi. Kosti tvořili jakousi formu lešení. Domky vyrůstaly po vnitřní straně lešení. Táhly se od korálového dna útesu až těsně pod led, jeden navazoval na druhý, někdy tvořily husté shluky, ale také se navlékaly jeden na druhý jako filigránská vlákna.

Vesnice se měnila spolu se svými obyvateli, rozšiřovala se a zase zmenšovala. Velké a významné rodiny, které mohly vysledovat svůj rodokmen po staletí, věšely jeden dům na druhý. Měly také nejlepší a nejtvrdší velrybí kůže, kterými překrývaly konstrukce, zatímco obyčejní Seku často neměli nic jiného než kůže svých zesnulých předků nebo příbuzných. Ti, kteří zemřeli, dávali své ostatky do služeb komunity.

Voda ve vesnici byla o dost teplejší než na otevřeném moři. Protože zvláště vynalézaví Sekuové zjistili, že tato teplota souvisí s počtem obyvatel, rozrůstala se každá vesnice jen do určité velikosti.

Vláda

Vesnicím vládne Rada starších.

Historie

Sekuové původně obývali jak souši, tak i moře. Dokázali používat kovy. Po experimentech Zyzzktů se změnilo planetární klima, Sekuové ustoupili do moře a přizpůsobili se chladnějším podmínkám.

2060

Tarnolq při pronásledování dravého Kwarracka narazí na osamělého Zyzzkta a ukořistí mu paprskomet. Následně je zajat Zyzzkty, kteří zabijí jeho družku Bluggu. Je osvobozen Simonem, který mu při svém odchodu daruje roboty Jokera a Huga, aby v budoucnu podporovali Seku osvobozené od nadvlády Zyzzktů.

Zdroje

SB 26