Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Slovník > Planety > Onda
hledat

Planeta Onda byla čtvrtou z osmi planet malého žlutooranžového slunce a jedinou v soustavě s kyslíkovou atmosférou. Domorodými obyvatelé jsou Sekuové.

Soustava

Vnější světy byly špinavé, zmrzlé sněhové koule, vnitřní kamenité pustiny, jejichž vzdušný obal se musel dávno vypařit do vesmíru.

Vlastnosti

Onda obíhala slunce po eliptické dráze těsně uvnitř ekosféry. Denní a noční cyklus byl o dvě hodiny kratší než na Zemi a průměrná teplota minus 30 stupňů Celsia nepůsobila zrovna přívětivě. Planeta je jen o něco menží než Země, díky sklonu osy zde panují výrazná roční období (teploty se mění od málo nad nulou po minus osmdesát stupňů Celsia).

Dýchatelná atmosféra.

Moře a kontinenty planety pokrýval věčný led, ale na jižní polokouli existovalo díky geotermální aktivitě sopek řada teplých zón na mořském dně. Pozemní most, vzdálený od jižního pólu něco málo přes tisíc kilometrů. Uprostřed ledu a sněhu tekly proudy žhavé lávy o šířce mnoho set metrů.

Worgunská stanice

Výzkumná stanice Worgunů byla založena během války, jako přísně tajný projekt, o kterém nebyl informován nikdo z mutantů. Stanice byla kdysi součástí celogalaktického programu Strážců, její nejdůležitější funkcí bylo udržovat stálé spojení s ARKANEM-12. Disponuje stacionárním Arkan-vysílačem.

Stanice byla masivní, zhruba kulovitá stavba o průměru téměř sto kilometrů. Ležela v hloubce pod rozsáhlou pevninskou masou jižně od rovníku.

Další funkcí stanice bylo zachování původních rozličných biotopů planety.

Historie

Worguni zde během války postavili tajnou výzkounou stanici uvnitř planety.

Zyzzkti planetu kolonizují a provádějí experimenty, které vedou ke změně klimatu. Zabijí přitom mnoho Sekuů.

Později objeví worgunskou stanici a snaží se jí dobýt.

Zyzzkti udržují v soustavě flotilu 103 prstencových lodí. V oblasti stanice postaví základnu, a začnou razit hlubokou šachtu. Kolem základny existuje pole s podobnými efekty jako v Centru moci.

2060

Vrcholí útok Zyzzktů na stanici, která se brání s využitím Defenzív, ale kvůli nedostatku tofiritu je jen otázkou času, kdy podledhne. Ze stejného důvodu už není možné spojení s ARKANEM-12.

V květnu sem pronikne výprava vedená Gisolem a Strážcem Simonem, aby zajistila zdejší Arkan-vysílač. Po bitvě v kosmu se EPOY zřítí na kopulovitou stanici Zyzzktů a exploduje. Po osvobození worgunské stanice je planeta osvobozena od Zyzzktů.

Zdroje

SB 26