Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Slovník > Organizace > Strážci
hledat

Robotické konstrukce Tajemných, polymetaličtí roboti z tofiritu nebo jeho slitin; disponují organickou složkou.

Jedním z jejich základnových světů je Erron-2. Řídící a hlavní centrálou Strážců je pak ARKAN-12.

Vlastnosti

Strážci jsou zkonstruováni tak, aby v sobě drželi vědomí, které je ovládá; biologické tělo původního nositele vědomí v důsledku přenosu umírá, ale může být zachováno pomocí technologie Strážců (těla jsou uložena v hyperprostoru na stanici ARKAN-12). Vědomí se musí podřídit hlavnímu programu Strážce.

Roboti mají schopnost morfovat: Mohou na sebe brát podobu libovolné inteligence, vytvářet zbraně, které střílejí všechny známé typy energetických paprsků Tajemných, a měnit velikost a konzistenci. Hranice jejich schopností v tomto ohledu určuje představivost a vnímavost řídícího vědomí; udržování jiné než standardní načervenalé, přibližně dvoumetrové humanoidní podoby bez tváře však vyžaduje zvýšené energetické výdaje.

V nouzových situacích mohou Strážci provádět určitou formu teleportace/transice z klidu, jejíž vedlejší účinky otřásají prostorovou strukturou mohou být zaměřeny stanicí Erron-2 (v Mléčné dráze).

Služba

Řád Strážců byl ve čtyřech galaxiích ovládaných Tajemnými velmi uznávaný. Vědomí samotných Worgunů není pro tělo Strážců vhodné.

Členové mnoha ras považovali službu v délce 98 let za vysokou poctu a mnozí z nich sloužili více funkčních období za sebou. Jejich zakonzervovaná těla v mezidobí nestárla.

Přechod z biologického těla do těla Strážce lze uskutečnit pouze jednou, zatímco přechod ze Strážce do Strážce prostřednictvím INSTANCE je možný několikrát.

Známí strážci

Historie

Od odchodu Tajemných v roce 1012 byla organická složka získávána z těl zesnulých příslušníků oněch národů, kteří své mrtvé odevzdávají do Jícnů.

Na konci roku 2052 se Terranci dozvídají o existenci Strážců, když je na Hope do takové konstrukce přeneseno vědomí Simona.

V roce 2058 na Zemi transmiterem dorazí Vonnock, pronásledovaný INSTANCÍ z Erronu-2.

V roce 2059 se Simon od INSTANCE ARKANU-12 dozvídá, že je poslední Strážce a je vyslán do Ornu odhalit tajemství osudu Worgunů. Za to je mu slíbeno vytvoření jeho původního zničeného těla ze vzorku jeho DNA.

Zdroje: SB 3, SB 9; KC 2, KC 7