Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Slovník > Národy > Tajemní
hledat

Zpočátku záhadná neznámá, technologicky velmi vyspělá rasa, která postavila průmyslový dóm a jeskyni prstencové lodi na Hope.

Obecná úroveň techniky Tajemných je v Mléčné dráze a Drakhonu nesrovnatelná; nejdokonalejším příkladem jejich technologie může být POINT OF.

Historie

Krátce před dokončením prstencové lodi, kolem roku 1012, Tajemní útěkem opustili Hope, a jak se později ukázalo, zřejmě i všechny své četné základny a planety v Mléčné dráze.

Terranci nejsou první, kdo se s dědictvím Tajemných setkává; před více než třemi sty lety (přibližně od roku 1746) začali využívat neporušené dědictví Tajemných k rozšíření a stabilizaci své říše Telové.

V dubnu 2058 se Ren Dhark dozvídá, že Tajemní na Zemi před asi jedním milionem let prováděli genetické experimenty, jejichž výsledkem byli Saltové a později možná i moderní lidé.

V únoru 2059 se Terranci díky Gisolovi dozvědí, že Tajemní se vlastním jménem jmenují Worguni a pocházejí z galaxie Orn.

Zdroje: KC 2, KC 16; CD 9, CD 13