Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Slovník > Postavy (důležité) > Huxley, Frederic
hledat

Huxley, Frederic

(přesměrováno z: Frederic Huxley)

Plukovník, absolvent akademie Kalisto a bývalý velitel výcvikového křižníku KALLISTO. Vyzáblý, prošedivělý, s ostrýma šedýma očima. V případě potřeby dokáže být tvrdý jako ocel.

Huxley má nekontrolovatelný dar vidět sporadicky a s velkým časovým odstupem do reálné budoucnosti.

Historie

Od roku 2050 je velitelem FO-I.

V roce 2052 navazuje přátelské vztahy s Nogky, zejména s Charauou.

V červenci 2052 je jmenován členem Rady Nogků. Členové posádky jeho lodi FO-I jsou od nynějška považovány za rovnocenné s Nogky. Dostane implantát, který mu umožní dokonale komunikovat s Nogky bez pomoci externího translátoru a který ho identifikuje jako člena Rady.

Od června do září 2056 velí Huxley křižníku planetární třídy VEGA II.

V červnu 2057 přebírá Huxley velení nad ochranným doprovodem během akce Andromeda.

V létě roku 2057 dostane od Charauy jako osobní dar eliptickou hvězdnou loď CHARR.

V červenci 2057 se Huxley ujímá velení S-křižníku C-550; jeho svaz je napaden stanicemi Graků a téměř zničen.

V říjnu 2057 Huxley objeví zástupce nové generace Nogků Tantala.

Zdroje

KC 4 KC 5 KC 9 KC 13 KC 14 KC 15