Menu
Navigace: Archiv Erron-3 > Slovník > Národy > Grakové
hledat

Utarské označení pro plenitele galaxie, metlu galaxie, galaktický mor nebo Starého nepřítele, který je totožný s vlastním jménem těchto bytostí.

Vzhled

Vnější podoba Graků je srovnatelná s kudlankou nábožnou vysokou asi 1.80 metru; lze u nich pozorovat určité podobnosti s G'Loorny.

Kvůli dlouhému pobytu v hyperprostoru se začnou obklopovat poloprostorovým polem, které potřebují pro svou stabilní existenci po návratu do normálního vesmíru. Když Grako zemře, toto pole se náhle rozpadne v termické reakci. Další potomci jsou podrobováni speciální úpravě, která je rovněž obklopí poloprostorem.

Vývoj

Insektoidi procházejí řadou různých vývojových stadií, než dosáhnou konečné a pohlavně zralé formy jako Gordové.

Historie

Kolem roku 8000 před Kristem se předposlední vývojové stadium Gordů obrací proti svým stvořitelům, velkou většinu jich zabijí nebo vyženou do vyhnanství. Mladé bytosti si říkají Grakové.

Teprve o mnoho tisíc let později se dostanou do kontaktu se Zyzzkty, jejichž jménem zaútočí na Worguny v Mléčné dráze. Zajmou mnoho worgunských prstencových lodí, ale poslední bitvu prohrají a stáhnou se do stanic v hyperprostoru.

V roce 1939 dochází k prvnímu, víceméně neagresivnímu kontaktu mezi Graky a Nogky.

Objevení POINT OF v březnu 2052 vyvolá mezi národy Mléčné dráhy obavy z návratu Graků (pořád ještě trvá koalice proti Grakům).

V roce 2057 se aktivity agresivního národa zvyšují. Země a planety, které jsou jejími spojenci, jsou trvale napadány.

V listopadu 2057 se posádkám POINT OF a FO-XXIX podaří zajmout živého Graka, který se však krátce poté rozpadne.

24. srpna 2058 zaútočí na Zemi deset stanic Graků. Devět z nich je zničeno rahimskými parasilami pod vedením Goly a Kalneka.

V říjnu 2058 je vojenská síla Graků zlomena v bitvě o soustavu Gerrck.

Zdroje: KC 3; CD 2, CD 11, CD 12, CD 14